Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“

През 2006 година стартира проект „Бъдеще и Надежда“ е предназначен за младежи напускащи социални институции. В сърцето на София беше открито Защитено Жилище за момичета, а 4 години по-късно и а момчета. Това е безопасно място и център за социална подкрепа и интеграция. Активна и дългосрочна подкрепа на пълнолетни лица водещи относително самостоятелен начин на […]

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“ Read More »