Skip to content Skip to footer

За Нас

Цел

Да достигнем всяко дете и младеж в социално, етническо или друго неравноправно положение, като им помогнем: Да се изграждат като личност, развивайки дарбите и уменията си в училище или работата ...
Още »

Мисия

Да работим за изграждането на общество, в което страдащите, онеправданите и отхвърлените ще имат равни шансове за живот, учене, работа и личностна интеграция и реализация ...
Още »

Посока

Емилия Манолова се грижи сираци и хора с увреждания още в началото на 90 годинни. Тази нейна любов, грижа и посвещение е забелязана от различни хора и спонсори ...
Още »

Проекти

Грижа за социална интеграция и стабилно бъдеще

Отделете минута за да направите щастливо едно дете

Средствата от даренията са прендазначени за деца в неравностойно положение

Последни публикации

Party Time

Неразделна и неотменима част от живота на младите хора е празнуването! Времето, в което трябва да си направиш равносметка и да продължиш да работиш здраво за онова, което ти предстои, но и да празнуваш с…

Още »

Бъдеще и Надежда

БЪДЕЩЕ И НАДЕЖДА е социален проект на Фондация Звезда на надеждата, който има за цел активно и дългосрочно да подкрепя пълнолетни лица, които са в социално неравностойно положение и водят относително самостоятелен начин на живот…

Още »

МЕЧТИТЕ СТАВАТ РЕАЛНОСТ

Когато мечтите започнат да стават реалност, значи са замесени приятелите на фондация „Звезда на надеждата”!Благодарим, скъпи приятели!. Само дни ни делят от момента, когато КЪЩА НАДЕЖДА ще започне да диша със смеха и говора на…

Още »