Фондация Звезда на Надеждата

Всеки заслужава живот в пълнота!

Дай шанс и надежда на дете в риск –

протегни ръка, подари усмивка...

Цел

Да достигнем всяко дете и младеж в социално, етническо или друго неравноправно положение и да помогнем в изграждането им като личности, за да развият дарбите и уменията си в училище или работата. В резултат на това да са достойно интегрирани, равнопоставени и конкурентноспособни, да реализират личността си на всяко ниво от социалния живот на България и Европа.

Мисия

Да работим за изграждането на общество, в което страдащите, онеправданите и отхвърлените ще имат равни шансове за живот и учене, за работа и цялостна реализация. Да допринесем за осъзнаването всред обществото на необходимостта от личностна интеграция на младите хора в неравноправно положение, както всеки друг гражданин в нашата страна и в Европа.

Проекти

Грижа за социална интеграция и стабилно бъдеще

Отделете минута, за да направите щастливо едно дете

Средствата от даренията са предназначени за деца в неравностойно положение.

Последни публикации

Scroll to Top