Къща „Надежда“

Къща „Надежда“ е място на сигурност, приемане и любов! Тук се настаняват младежи напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години. Когато дойдат в Къща „Надежда“, те започват един нов етап от техния живот. Живот на откриване на семейни ценности и принципи на живот; Живот на изграждане в социални, комуникационни и трудови умения! …

Къща „Надежда“ Read More »