Фондация Звезда на Надеждата

май 2021

Бъдеще и Надежда

„Бъдеще и Надежда“ е социален проект на Фондация „Звезда на надеждата“, който има за цел активно и дългосрочно да подкрепя пълнолетни лица, които са в социално неравностойно положение и водят относително самостоятелен начин на живот в социално, етническо и интелектуално неравностойно положение. Проектът се фокусира върху успешната социална адаптация на младежи в социален риск, напуснали […]

Бъдеще и Надежда Read More »

Време за забавления

Неразделна и неотменима част от живота на младите хора е празнуването! Времето, в което трябва да си направиш равносметка и да продължиш да работиш здраво за онова, което ти предстои, но и да празнуваш с пълна сила онова, което си постигнал! Ако искате да празнувате с нас, станете част от Party Time Star of Hope!

Време за забавления Read More »

Арт терапия

Основната цел на терапията чрез изкуство е да се поддържа добро емоционално и психично здраве. Арт заниманията са много подходящ  начин за себеизразяване, релакс и споделяне на чувства. Ефектът е положителен при всички сесии, особено при поведенческо-психологически проблеми. Потребителите от Защитеното жилище към Фондацията  участват в арт заниманията и вече знаят , че изкуството им

Арт терапия Read More »

Scroll to Top