Фондация Звезда на Надеждата

октомври 2020

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“

През 2006 година стартира проект „Бъдеще и Надежда“ е предназначен за младежи напускащи социални институции. В сърцето на София беше открито Защитено Жилище за момичета, а 4 години по-късно и а момчета. Това е безопасно място и център за социална подкрепа и интеграция. Активна и дългосрочна подкрепа на пълнолетни лица водещи относително самостоятелен начин на […]

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“ Read More »

Къща „Надежда“

Къща „Надежда“ е място на сигурност, приемане и любов! Тук се настаняват младежи напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години. Когато дойдат в Къща „Надежда“, те започват един нов етап от техния живот. Живот на откриване на семейни ценности и принципи на живот; Живот на изграждане в социални, комуникационни и трудови умения!

Къща „Надежда“ Read More »

Scroll to Top