Фондация Звезда на Надеждата

Проекти

Бъдеще и Надежда

„Бъдеще и Надежда“ е социален проект на Фондация „Звезда на надеждата“, който има за цел активно и дългосрочно да подкрепя пълнолетни лица, които са в социално неравностойно положение и водят относително самостоятелен начин на живот в социално, етническо и интелектуално неравностойно положение. Проектът се фокусира върху успешната социална адаптация на младежи в социален риск, напуснали […]

Бъдеще и Надежда Read More »

Арт терапия

Основната цел на терапията чрез изкуство е да се поддържа добро емоционално и психично здраве. Арт заниманията са много подходящ  начин за себеизразяване, релакс и споделяне на чувства. Ефектът е положителен при всички сесии, особено при поведенческо-психологически проблеми. Потребителите от Защитеното жилище към Фондацията  участват в арт заниманията и вече знаят , че изкуството им

Арт терапия Read More »

Дневен център за младежи с увреждания

„Дневен Център за Младежи с Увреждания“ е основан, за да дарява любов и надежда. Всеки младеж, различен или странен, трябва да намери място, където да е приет, да има приятели, да твори и да живее като част от общността, в която е. Дневният Център има специфична работа със семействата, родителите или настойниците на тези специални

Дневен център за младежи с увреждания Read More »

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“

През 2006 година стартира проект „Бъдеще и Надежда“ е предназначен за младежи напускащи социални институции. В сърцето на София беше открито Защитено Жилище за момичета, а 4 години по-късно и а момчета. Това е безопасно място и център за социална подкрепа и интеграция. Активна и дългосрочна подкрепа на пълнолетни лица водещи относително самостоятелен начин на

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда“ Read More »

Къща „Надежда“

Къща „Надежда“ е място на сигурност, приемане и любов! Тук се настаняват младежи напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години. Когато дойдат в Къща „Надежда“, те започват един нов етап от техния живот. Живот на откриване на семейни ценности и принципи на живот; Живот на изграждане в социални, комуникационни и трудови умения!

Къща „Надежда“ Read More »

Щастливи усмивки

„Щастливи усмивки“ е проект, който извиква усмивки на деца в социално неравностойно положение, лишени от родителска грижа, в крайна бедност или с увреждания! Лагерите, образователните проекти, партитата и веселите разходки са само част от щастливите мигове, които споделяме с нашите малки приятели! Може да са израстнали в места наречени „Домове за деца, лишени от родителска

Щастливи усмивки Read More »

Scroll to Top