Празнуваме заедно с децата

от КСУДУ и КСУДС Роман, ЦНСТ Дрен, ЦНСТ Самоков, ЦСОП Долно Драглище и деца в неравностойно положение Новачене Почувствайте нашия празник като изгледате видеото!

Празнуваме заедно с децата Read More »