Фондация Звезда на Надеждата

Проект „Социо“

с финансовата подкрепа на Столична община - Програма Европа 2022 г. в партньорство с СО "Район Средец".

Проект „СОЦИО” се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община Програма „Европа“ 2022  – съгласно договор №  СОА22-ДГ56-2508/19.08.2922 г. от фондация „Звезда на Надеждата” в партньорство със „СО Район Средец“.

Scroll to Top