Фондация Звезда на Надеждата

Къща „Надежда“

Къща „Надежда“ е място на сигурност, приемане и любов! Тук се настаняват младежи напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години.

Когато дойдат в Къща „Надежда“, те започват един нов етап от техния живот. Живот на откриване на семейни ценности и принципи на живот; Живот на изграждане в социални, комуникационни и трудови умения! Живот на приемане и даване, за да станат пълноценни, уверени и успешни личности!

В Къща „Надежда“ има различни социални дейности и услуги, които са лицензирани в АСП и подкрепящи млади хора, деца и други групи в неравностойно социално, етническо и интелектуално положение, с цел даване равно право на живот, реализация и място в обществото.

Scroll to Top