Фондация Звезда на Надеждата

Дневен център за младежи с увреждания

„Дневен Център за Младежи с Увреждания“ е основан, за да дарява любов и надежда. Всеки младеж, различен или странен, трябва да намери място, където да е приет, да има приятели, да твори и да живее като част от общността, в която е.

Дневният Център има специфична работа със семействата, родителите или настойниците на тези специални младежи.

Scroll to Top