Фондация Звезда на Надеждата

ЗА НАС

Екип на фондацията

Таня Конярова

Изпълнителен директор и Председател на УС

Педагог, психологически консултант и християнски съветник.
Магистратури по музикална педагогика към АМТИ Пловдив; Психологическо консултиране и Психосоматика към Върненския Свободен Университет „Черноризец Храбър“; Християнско съветване към ВЕБИ факултет ОБЦ; Лицензиран психотерапевт към БДЛЕ (Българско Дружество по Логотерапия и Екзистенциализъм) и ЕАЛП (Европейската Академия за Логотерапия и Психология).
Има дългогодишен опит в съветването и консултирането на деца, младежи и възрастни с емоционално-психологически проблеми, както и семейства в риск.
Работила е като учител, по-късно като треньор на учител, проекто-мениджър на различни религиозни и социални проекти за деца, възрастни и специфично за жени.
От 2013 г. работи във фондация „Звезда на надеждата“ като координатор на защитените жилища за младежи към фондацията, а от септември 2017 г. е Изпълнителен директор и представляващ „Звезда на надеждата“.

Любка Иванова

Специалист Социални дейности

Завършила ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново със специалност „Социални дейности“ и втора специалност „Здравноосигурителни системи“.

Специфични умения за работа с хора в неравностойно положение и оказване на социална подкрепа и интеграция; оказване на социална подкрепа в процеса на овладяване на кризисни ситуации.

От декември 2008 г. работи като Специалист социални дейности във фондация „Звезда на надеждата“. Базов учител е и провежда обучения по „Супервизия в практическото обучение по социална работа“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

Мартин Евгениев

Финансов експерт

Завършил е ТМД „Юрий Гагарин“, гр. Перник със специалност „Електроника“.

От януари 2016 г. е част от фондация „Звезда на надеждата“. Отговаря за административната работа, връзките с приятели и спонсори на фондацията, както и други спомагателни дейности.

Теодора Кирова

Педагог и Арттерапевтичен специалист

Завършила предучилищна педагогика; работила като възпитател, учител, ресурсен учител и директор на частна детска градина.
Теодора Кирова има опит в работа и арттерапевтично консултиране на деца и младежи, както и хора в ситуации на риск и социално-психологически травми. Автор на статии и книги.

От края на 2019 г. е част от екипа на Фондация „Звезда на надеждата“, като организатор реклама, а от юли 2020 г. и като арттерапевт.

Слави Димов

Сътрудник предпечатна дейност и дизайн

Завършил композиция и дирижиране към НМА „Панчо Владигеров”, професионални курсове по психология на музиката и компютри.

От март 2019 г. е част от екипа на фондация „Звезда на надеждата“ като сътрудник по организирането и поддържането на сайта, предпечат и дизайн на рекламните и печатни материали на фондация Звезда на надеждата.

Управителен съвет

Румен Борджиев

Заместник председател на УС

Д-р Надя Стойкова

Член на УС

Иван Павлов

Член на УС

Почетен борд

Магдерич Тауфик

Рон Хиберт

Луис Енов

История

През 1999 година една жена с голямо сърце за сираците и хората в неравностойно положение основава фондация „Звезда на Надеждата“.

Емилия Манолова се грижи за сираци и хора с увреждания още в началото на 90 годинни. Тази нейна любов, грижа и посвещение е забелязана от различни хора и спонсори, които са провокирани да я подкрепят в нейната добродетелност.

Така през 1999 Емилия Манолова регистрира фондация „Звезда на надеждата“. Светлината на надеждата, копнежа да даде шанс за живот и щастие на всеки човек, са мотивите, които вдъхновяват основателката на фондацията да работи неуморно до смъртта си през 2017 година, за добруването и щастието на всички и най-вече на онеправданите, отхвърлени и наранени хора.

Подкрепа

Нека заедно правим добро!

Подкрепете дете

Scroll to Top