Skip to content Skip to footer

Цел

Да достигнем всяко дете и младеж в социално, етническо или друго неравноправно положение, като им помогнем: Да се изграждат като личност, развивайки дарбите и уменията си в училище или работата, до степен на добра конкуретнаспособност и достойно интегриранеи равнопоставено в обществото, реализирайки личността си, на всяко ниво от социалния живот на България и Европа.

Мисия

Да работим за изграждането на общество, в което страдащите, онеправданите и отхвърлените ще имат равни шансове за живот, учене, работа и личностна интеграция и реализация, както всеки друг гражданин на страната ни и Европа.

Blagotvoritelnost_02

Подкрепа

Нека заедно
правим добро
подкрепете дете

Емилия Манолова

История

През 1999 година една жена с голямо сърце за сираците и хората в неравностойно положение основава фондация ЗВЕЗДА НА НАДЕЖДАТА.
Емилия Манолова се грижи сираци и хора с увреждания още в началото на 90 годинни. Тази нейна любов, грижа и посвещение е забелязана от различни хора и спонсори, които са провокирани да я подкрепят в нейната добродетелност. Така през 1999 Емилия Манолова регистрира фондация „Звезда на надеждата“. Светлината на надеждата, копнежа да даде шанс за живот и щастие на всеки човек, са мотивите, които вдъхновяват основателката на фондацията да работи неуморно до самата си смърт през 2017 година, за добруването и щастието на всички и най-вече на онеправданите, отхвърлени и наранени хора.