Skip to content Skip to footer

Защитено жилище „Бъдеще и Надежда”

2006 година – стартира проект „Бъдеще и Надежда“ е предназначен за младежи напускащи социални институции. В сърцето на София беше открито Защитено Жилище за момичета, а 4 години по-късно и а момчета. Това е безопасно…

Още »

Къща “Надежда”

Къща НАДЕЖДА е място на сигурност, приемане и любов! Тук се настаняват младежи напуснали социалните структури и центрове след навършване на 18 години. Когато дойдат в Къща НАДЕЖДА, те започват един нов етап от техния…

Още »

Дневен център за младежи с увреждания

Дневният Център за Младежи с Увреждания е основан, за да дарява любов и НАДЕЖДА. Всеки младеж, различен или странен, трябва да намери място, където да е приет, да има приятели, да твори и да живее…

Още »

Щастливи Усмивки

„ЩАСТЛИВИ УСМИВКИ“ е проект, който извиква усмивки на деца в социално неравностойно положение, лишени от родителска грижа, в крайна бедност или с увреждания! Лагерите, образователните проекти, партитата и веселите разходки са само част от ЩАСТЛИВИТЕ…

Още »